Bruno Farmaceutici - Area Cardiovascolare

Cardiovascolare


FLEIDERINA

Flecainide a rilascio controllato

 • 50 mg/30 capsule
  € 5,52
 • 100 mg/30 capsule
  € 11,05
 • 150 mg/30 capsule
  € 16,58
 • 200 mg/30 capsule
  € 22,10 Classe A-RR


LODICAND

Candesartan + Amlodipina

 • 16 mg + 10 mg/28 capsule
  € 11,12
 • 16 mg + 5 mg/28 capsule
  € 8,94
 • 8 mg + 10 mg/28 capsule
  € 9,76
 • 8 mg + 5 mg/28 capsule
  € 9,57 Classe A-RR


TRINOMIA

Asa + Atorvastatina + Ramipril

 • 100 mg + 20 mg + 2,5 mg
  € 16,00
 • 100 mg + 20 mg + 5 mg
  € 19,00
 • 100 mg + 20 mg + 10 mg
  € 22,00 Classe C-RR
 • 100 mg + 40 mg + 2,5 mg
  € 19,00
 • 100 mg + 40 mg + 5 mg
  € 22,00
 • 100 mg + 40 mg + 10 mg
  € 25,00 Classe C-RR


LODOZ

Bisoprololo emifumarato + Idroclorotiazide

 • 2,5 mg + 6,25 mg/30 compresse rivestite con film
  € 7,04
 • 5 mg + 6,25 mg/30 compresse rivestite con film
  € 7,04
 • 10 mg + 6,25 mg/30 compresse rivestite con film
  € 7,04 Classe A-RR


SPIROFUR

Spironolattone + Furosemide

 • 50 mg + 20 mg/10 capsule
  € 3,56
 • 50 mg + 20 mg/20 capsule
  € 5,91 Classe A-RR